Verkeerd gekozen titel?

Mijmeringen en overpeinzingen bij mijn boek over het kunstenaarsleven van Sjeng van Dalsum.